Ειδίκευση στην Εκθεση για νέους Φιλολόγους

Για τους νέους Φιλολόγους

Θεωρία: Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη!
Τα σημαντικότερα κεφάλαια της Θεωρίας
Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου: Για να μη χάνουν οι μαθητές μας
ούτε μισή μονάδα!
Η Λογική για Εμάς τους Φιλολόγους: Πώς διδάσκουμε τη Λογική στους μαθητές μας με απλό τρόπο.
Ανασκευή επιχειρήματος: Όμορφες αναλογίες για να διδάξουμε ένα δυσνόητο κεφάλαιο.
Η Θεματική Περίοδος και
η οργάνωσή της.
Ο ρόλος των τεκμηρίων στα κεφάλαια της Θεωρίας
της Γ΄ Λυκείου.
Εννοιολογικοί χάρτες για αποτελεσματικές απαντήσεις σε δύσκολα κεφάλαια της Θεωρίας.
Πώς οργανώνουμε το τετράδιο των μαθητών μας. Για να ξαναδιαβάσουν τις σημειώσεις μας.
Πώς κερδίζουμε χρόνο διδάσκοντας τη Θεωρία.
Οργανώνουμε τη διδασκαλία της Θεωρίας
Η στρατηγική για τη διδασκαλία της Θεωρίας.
Οργανική σύνδεση όλων
των ενοτήτων της Θεωρίας
στην Γ΄ Λυκείου.
Παράλληλες ερωτήσεις.
Για να μην ξεχνούν οι μαθητές μας τη Θεωρία.
Σύνδεση της Θεωρίας όλων
των τάξεων του Λυκείου.
Προσαρμόζουμε τη διδασκαλία της Θεωρίας στις γνωστικές ανάγκες κάθε τάξης του Λυκείου και του Γυμνασίου.
Αποτελεσματική επανάληψη στη Θεωρία
Η επανάληψη στη Θεωρία.
Πώς οι μαθητές μας δεν
θα νιώθουν... μοναξιά
στην επανάληψη της Θεωρίας.
Οργανωμένες σημειώσεις για την επανάληψη της Θεωρίας.
Mentorship
Ειδίκευση
Εμπιστοσύνη