Ειδίκευση στην Εκθεση για νέους Φιλολόγους

Για τους νέους Φιλολόγους

Τα προνόμια της Ειδίκευσης
Mentorship on the fly...
Και όταν στο μάθημά σας χρειάζεστε  μια γρήγορη απάντηση;

Αξιοποιήστε τις γνωστές υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων (messanging applications).

Με το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο, φωτογραφίζετε το τμήμα του κειμένου που επιθυμείτε, και το αποστέλλετε.
Το συντακτικό υποκείμενο στα κείμενα των μαθητών μας. Ένα ζήτημα που αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα.
Είδη Προλόγων για τα κείμενα των μαθητών μας.
Ο ρόλος των ελλειπτικών προτάσεων στα κείμενα των μαθητών μας.
Βοηθάμε τους μαθητές μας να βελτιώσουν το προσωπικό ύφος των κειμένων τους.
Πώς ο γραπτός λόγος των μαθητών μας θα αποκτήσει ρυθμό.
Οχι μόνο σωστές αλλά και όμορφες εκθέσεις
Για να ελευθερωθούν οι μαθητές μας από το "σύνδρομο  του συντακτικού υποκειμένου".
Πολλά είδη εντυπωσιακών Επιλόγων.
Για αφαιρετική και γόνιμη σκέψη
Απόδοση προφορικού λόγου σε διάγραμμα.
Διαγράμματα για την οργάνωση της Εκθεσης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών μας.
Το δημιουργικό παιχνίδι των αντιθέσεων.
Text-tagging για τη δημιουργία και κατανόηση του Βασικού Λεξιλογίου.
Text-tagging για τη διαμόρφωση, κατανόηση και δημιουργική χρήση του Υποστηρικτικού Λεξιλογίου.
Πλουτίζουμε το  λεξιλόγιο των μαθητών μας
Tag-reading: Αποτελεσματικές συμβουλές ανάγνωσης για την οργάνωση του Βασικού Λεξιλογίου.
Εντυπωσιακές λύσεις με Διαγωνίσματα που σας καταξιώνουν στον χώρο εργασίας σας!
Ο ρόλος των παραγράφων στην Επανάληψη.
Λίγο πριν τις Εξετάσεις!
Πρακτικές λύσεις για γρήγορη επανάληψη
Συμβουλές στους γονείς. Όταν μας ρωτούν πώς μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι τα παιδιά στο σπίτι.
Πώς ενημερώνουμε τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών μας.

Ειλικρινείς σχέσεις με τους γονείς των μαθητών μας

Επιλεγμένη αγγλόφωνη βιβλιογραφία, με όλες τις πρωτοπόρες ιδέες στο τομέα της κειμενογλωσσολογίας.
Πλήρης βιβλιογραφική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σας μεθόδων.
Βιβλιογραφική ενημέρωση
One-to-one training
Mentorship: One-to-one-training
Μετά το πέρας των Σεμιναρίων Ειδίκευσης, δεν θα νιώσετε ποτέ... μοναξιά.

Βρισκόμαστε στο πλευρό σας με απαντήσεις, με προβληματισμό, με συζήτηση.

Μην ξεχνάτε, άλλωστε, ότι Mentorship σημαίνει διαρκής επικοινωνία.

Σημαίνει εμπιστοσύνη.
Mentorship
Ειδίκευση
Εμπιστοσύνη