Αρης Γιαβρής - Σεμινάρια Εκφρασης-Εκθεσης στους νέους Φιλολόγους

Για τους νέους Φιλολόγους

Εργαστήρια Εκθεσης για Φιλολόγους
Επιλέξτε το Εργαστήριο
που ανταποκρίνεται στους στόχους σας
Εργαστήρια Εκθεσης για Φιλολόγους
Στις Οδηγίες για την Αξιολόγηση της Παραγωγής Κειμένου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι λέξεις που σχετίζονται με τη λογική και το επιχείρημα είναι σαράντα τρεις!

Ναι. Σαράντα τρεις (43).

Κατά πάσα πιθανότητα, για τους περισσότερους μαθητές μας, το "επιχείρημα", το "συμπέρασμα" και η "επιχειρηματολογία" να φαίνονται λέξεις με σκοτεινή σημασία...
Εργαστήριο οργάνωσης επιχειρημάτων στην Εκθεση
43 λέξεις για το επιχείρημα...
Από τις λέξεις στα εργαλεία!
Μπορούμε όμως να αποκαλύψουμε στους μαθητές μας, με τον πιο απλό τρόπο, ότι το "επιχείρημα" δεν είναι πλέον μια μυστηριώδης λέξη.

Το επιχείρημα είναι ένας τρόπος για να βλέπουν,  να ακούν, να διαβάζουν, να γράφουν...

Είναι ένα εργαλείο που τους βοηθά:

Να αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις των Ζητουμένων του Θέματος.

Να οργανώνουν τις ιδέες τους σε πλούσιες παραγράφους.

Να αξιοποιούν το λεξιλόγιό τους, το Υποστηρικτικό και το Βασικό.

Να μετατρέπουν την Έκθεσή τους σε δημιουργική γραφή.
Το επιχείρημα, τρόπος σκέψης
Οι μαθητές μας μαθαίνουν ότι, εκτός από την Έκθεση, τα επιχειρήματα διευκολύνουν την ανάγνωση των παραγράφων ενός κειμένου και την κατανόηση των ιδεών ενός συγγραφέα.

Με το επιχείρημα ως διδακτικό εργαλείο οδηγούμε τους μαθητές μας στην επιτυχία!

Και στην Έκθεση και στην Περίληψη.
Εργαστήριο διδασκαλίας της Περίληψης
Η συναγωγή του θέματος ενός κειμένου και η οργάνωση της περίληψης μπορούν να διδαχθούν.

Πραγματικά!

Αρκεί να μην περιοριστούμε στις τυπικές σημειώσεις τής μίας σελίδας...
Το θέμα του κειμένου
Ο φόβος της τυπωμένης σελίδας...
Μπορούμε μάλιστα να απελευθερώσουμε τους περισσότερους μαθητές μας από τον φόβο της τυπωμένης σελίδας και τον τρόμο που, πολλές φορές, τους προκαλεί ακόμη και μια παράγραφος των 5 ή 6 περιόδων.

Οι μαθητές μας προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο το γραπτό κείμενο.

Δεν είναι ανάγκη να τους επιβάλουμε μία και μόνο άκαμπτη μέθοδο!
Εναλλακτικές τεχνικές
Γι' αυτό, στο Εργαστήριο Περίληψης ή στα Σεμινάρια Ειδίκευσης προτείνουμε εναλλακτικές τεχνικές, ώστε οι μαθητές μας να εντοπίζουν εύκολα τις ιδέες του συγγραφέα και να οργανώνουν περιλήψεις υψηλών βαθμολογικών απαιτήσεων.
Εργαστήριο διδασκαλίας της Θεωρίας στην Έκθεση
Οι ερωτήσεις Θεωρίας δεν είναι παιχνίδι!
Ίσως αρκετοί μαθητές μας πιστεύουν πως οι ερωτήσεις Θεωρίας δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Άλλοι μαθητές τις... φοβούνται. Οπότε πιστεύουν λιγότερο στις γνώσεις τους, και περισσότερο στην εύνοια της τύχης.

Σ' αυτή την περίπτωση, τα "όπλα" μας είναι:

Απλές οδηγίες

Σαφείς κανόνες

Σύντομες σημειώσεις

Οι στόχοι μας:

Να πιστέψουν οι μαθητές μας ότι μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους.

Να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή τους.

Να δυναμώσει η πίστη τους στην ποιότητα του μαθήματός μας.
Ούτε μία χαμένη μονάδα...
Και το πιο σημαντικό: Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθούν μονάδες από ερωτήσεις τις οποίες οι μαθητές μας θεωρούν "εύκολες".
Mentorship
Ειδίκευση
Εμπιστοσύνη
Αρχή της σελίδας