Αρης Γιαβρής - Σεμινάρια Εκφρασης-Εκθεσης στους νέους Φιλολόγους

Για τους νέους Φιλολόγους

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας!
Στα Σεμινάρια Ειδίκευσης Mentorship και στα Εργαστήρια συμμετέχουν, κατά κανόνα, πτυχιούχοι των τμημάτων Φιλολογίας.

Πρόκειται για νέες καθηγήτριες και νέους καθηγητές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν κατ' αρχάς στην ιδιωτική εκπαίδευση (σχολική ή φροντιστηριακή) και επιδιώκουν να  αποκτήσουν ολοκληρωμένα επαγγελματικά εφόδια πάνω σ’ ένα εξαιρετικά απαιτητικό μάθημα, όπως η Έκθεση-Έκφραση.

Βέβαια, στα Workshops ή στα Σεμινάρια Ειδίκευσης Mentorship μπορούν να συμμετάσχουν και πτυχιούχοι συναφών πανεπιστημιακών τμημάτων, οι οποίοι επιδιώκουν  να διδάξουν την Έκθεση-Έκφραση στους μαθητές του Λυκείου ή του Γυμνασίου σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σας θυμίζουμε ότι τα Σεμινάρια και τα Εργαστήρια δεν αποτελούν ένα είδος γενικής επιμόρφωσης.

Είναι Πρόγραμμα επαγγελματικής ειδίκευσης για νέους Φιλολόγους!
Μάθετε περισσότερα...
Κατ' αρχάς, επειδή η Έκφραση-Έκθεση αποτελεί πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι υποψήφιοι -ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που επιλέγουν- είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με το μάθημα αυτό.

Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι η Νεοελληνική Γλώσσα, σε οποιαδήποτε τάξη του Λυκείου ή του Γυμνασίου, αποτελεί το πλέον "ευαίσθητο" μάθημα  για τους μαθητές.

Πρόκειται για το μάθημα στο οποίο έχουν ανάγκη από ουσιαστική και αποτελεσματική βοήθεια.

Αποτελεί, κατά συνέπεια, το μάθημα που προσφέρει στον ευσυνείδητο καθηγητή ευρύτερους ορίζοντες επαγγελματικής εξέλιξης.
Στον όρο "Ειδίκευση" των σεμιναρίων Mentorship περιλαμβάνονται όλες οι διδακτικές δεξιότητες που κατακτούν οι μετέχοντες όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο των  Σεμιναρίων.

Αν, για παράδειγμα επιλέξετε την Γ΄τάξη του Λυκείου, με το τέλος των Σεμιναρίων, θα έχετε κατακτήσει:

• Τη δυνατότητα να χειριστείτε όλες τις ερωτήσεις της Θεωρίας.
• Τις τεχνικές διδασκαλίας για αποτελεσματικές Περιλήψεις από τους μαθητές σας.
• Τις μεθόδους διδασκαλίας οργανωμένων επιχειρημάτων από τους μαθητές σας.

Επομένως ανταποκρίνεστε αποτελεσματικά τόσο στις πολλαπλές ανάγκες των μαθητών σας, όσο και στις αυξημένες απαιτήσεις της ιδιωτικής (σχολικής και  φροντιστηριακής) εκπαίδευσης.
Μάθετε περισσότερα...
Η "Ειδίκευση" στην Έκφραση-Έκθεση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική διδασκαλία αυτού του μαθήματος.

Αυτό σημαίνει ότι η Ειδίκευση μετατρέπεται σε κρίσιμη παράμετρο για τη διεκδίκηση μιας σταθερής θέσης εργασίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Η Ειδίκευση στην Έκθεση-Έκφραση είναι καθοριστικός παράγοντας για την εδραίωση και διάκριση της καθηγήτριας ή του καθηγητή  σ' έναν τόσο ανταγωνιστικό πεδίο  όπως αυτό της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Με την Ειδίκευση γνωρίζετε σε βάθος τη Θεωρία της τάξης που επιλέγετε, την τεχική της Περίληψης, και την Οργάνωση των Επιχειρημάτων για τη συγγραφή της  Έκθεσης.
Μάθετε περισσότερα...
Τα Σεμινάρια Ειδίκευσης Mentorship δεν διεξάγονται από καθέδρας!

Θεωρούμε μάλιστα ότι καμιά δεξιότητα δεν είναι δυνατόν να κατακτηθεί σε συνθήκες παθητικής παρακολούθησης!

Σε κάθε στάδιο της Ειδίκευσης ή των Εργαστηρίων τα μέλη της ομάδας συζητούν ελεύθερα, διατυπώνουν ερωτήσεις, και καταθέτουν τον προβληματισμό τους.

Επιπλέον, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, προετοιμάζουν εργασίες, σχεδιάζουν αναλύσεις θεμάτων, αυτενεργούν.

Με άλλα λόγια, διαμορφώνουν σταδιακά το διδακτικό υλικό που θα χρειαστούν στη διδασκαλία τους.
Μάθετε περισσότερα...
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την Περίληψη.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την ικανότητά σας να οργανώνετε εσείς η ίδια την περίληψη ενός κειμένου.

Ανάμεσα όμως σ’ αυτό που γνωρίζουμε και σ’ αυτό που διδάσκουμε υπάρχει τεράστια απόσταση.
Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές έχουμε διαισθητική γνώση για τη  διαδικασία της Περίληψης, αλλά δυσκολευόμαστε να τη μεταδώσουμε στους μαθητές μας.

Στα Workshops δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη!

Τίποτα δεν είναι αυτονόητο!

Γι' αυτό, τα Εργαστήρια προσφέρουν όλα τα «εργαλεία» που είναι αναγκαία για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοούν γρήγορα ένα κείμενο και να οργανώνουν  την Περίληψη.
Δεν είναι άλλωστε απαραίτητο να γίνουν φιλόλογοι για να το πετύχουν!
Μάθετε περισσότερα...
Για την Mentorship η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαράβατη αρχή!

Οι καθηγήτριες και οι καθηγητές, πριν  συμμετάσχουν, αποστέλλουν το Επίθετο, το Όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και το τηλέφωνό τους, ώστε να  διασφαλιστεί η εγκυρότητα των προσωπικών τους στοιχείων.

Στις ασφαλείς σελίδες μπορείτε να πληροφορηθείτε τις τιμές της Ειδίκευσης και των Εργαστηρίων.
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για μας απαράβατη αρχή!

Γι' αυτό το λόγο οι καθηγήτριες και οι καθηγητές, πριν  συμμετάσχουν, αποστέλλουν το Επίθετο, το Όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και το τηλέφωνό τους,  ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των προσωπικών τους στοιχείων.

Στις ασφαλείς σελίδες μπορείτε να πληροφορηθείτε τις τιμές των Σεμιναρίων Ειδίκευσης και των Ειδικευμένων Εργαστηρίων.
Η Ειδίκευση στην Εκφραση-Εκθεση (τα Σεμινάρια Ειδίκευσης) περιλαμβάνει και τις τρεις διδακτικές ενότητες:

• Την Οργάνωση του Επιχειρήματος
• Την Περίληψη, και
• Τη Θεωρία

Επιλέγοντας την Ειδίκευση στην Εκφραση-Εκθεση, αξιοποιείτε και τα
Προνόμια Mentorship.

Για τις καθηγήτριες ή τους καθηγητές που ενδιαφέρονται για μια συγκεκριμένη διδακτική ενότητα λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους Εργαστήρια Εκφρασης-Εκθεσης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα Εργαστήρια :

1.
Εργαστήριο Οργάνωσης του Επιχειρήματος
2.
Εργαστήριο Περίληψης
3.
Εργαστήριο Θεωρίας
Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.

Χρειάζεται να αποφασίσετε σε ποια τάξη θέλετε να διδάξετε την Έκθεση-Έκφραση:
Στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο;

Αν, για παράδειγμα, σας ενδιαφέρει το Λύκειο, καλό είναι να εστιάσετε την προσοχή σας σε κάποια τάξη (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου). Ο λόγος είναι ότι η διδασκαλία σ' αυτές τις  τάξεις προϋποθέτει διαφορετική προσέγγιση και άλλου είδους οργάνωση.

Ανεξάρτητα, πάντως, από την επιλογή σας θα σας βοηθήσουμε:

1. Να σχηματίσετε μια οργανωμένη εικόνα της Θεωρίας όλων των τάξεων.
2. Να γνωρίσετε τις ερωτήσεις που δίνονται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.
3. Να έρθετε σε επαφή με τις Θεματικές Ενότητες όλων των τάξεων.
4. Να επιλέξετε τα Σεμινάρια Ειδίκευσης ή το κατάλληλο για σας Εργαστήριο.
5. Να εφαρμόσετε πρωτότυπες και αποτελεσματικές τεχνικές.

Μάθετε περισσότερα για τα Σεμινάρια Ειδίκευσης στην ΈκφρασηΈκθεση...
Μας τιμά η ερώτησή σας.

Η υπηρεσία αυτή δεν προσφέρεται προς το παρόν.

Τα Σεμινάρια Ειδίκευσης ή τα Εργαστήρια προσφέρονται σε μεμονωμένους Φιλολόγους.
Βεβαίως και μπορείτε!

Είναι χαρά μας μάλιστα να σας προσφέρουμε όλα τα αναγκαία εφόδια για μια δημιουργική και προπάντων βέβαιη επαγγελματική εξελιξη.

Η απόφαση να αρχίσετε από τόσο νωρίς αποκαλύπτει τη βαθιά επιθυμία σας να επιτύχετε τους άμεσους ή τους απώτερους στόχους σας και να εδραιωθείτε στον χώρο  της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Γι' αυτό, ο χρόνος είναι σύμμαχός σας.

Στα Σεμινάρια Ειδίκευσης θα σας δοθεί η ευκαιρία να κατακτήσετε δεξιότητες και να αναδείξετε ταλέντα που θα στηρίξουν αποφασιστικά τις επιλογές σας.
Μάθετε περισσότερα...
Αν μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε βασικό λογισμικό (software) του Διαδικτύου ώστε να συμμετέχετε απρόσκοπτα, μέσω του υπολογιστή σας, είστε ευπρόσδεκτη.

Στις Tηλεδιασκέψεις οι καθηγήτριες ή οι καθηγητές  έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο ακριβώς διδακτικό υλικό με εκείνους που συμμετέχουν στα Σεμινάρια  Ειδίκευσης ή στα Εργαστήρια.

Για να μετάσχετε σε μια Τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει ο υπολογιστής σας να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Την τελευταία έκδοση του Skype.
2. Ευρυζωνική σύνδεση (broadband internet connection).
3. Τουλάχιστον 1 GHz ταχύτητα CPU (επεξεργαστή)  και 512 MB μνήμης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σ' αυτή την ιστοσελίδα: https://support.skype.com/en/faq/FA1417/how-much-bandwidth-does-skype-need
Ναι.

Η διδασκαλία τής Εκθεσης στους μαθητές του Γυμνασίου απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες. Δεν είναι εύκολο να διδάσκει ο φιλόλογος αυτά τα παιδιά χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο με το οποίο απευθύνεται στους μαθητές του Λυκείου.

Αυτό σημαίνει ότι είναι ανάγκη να αναπροσαρμόσει το μάθημά του.

Σ' αυτή την προσπάθεια, τα Σεμινάρια Ειδίκευσης βοηθούν την καθηγήτρια ή τον καθηγητή  να "δει" την Εκθεση από την οπτική γωνία των παιδιών του Γυμνασίου.

Τον βοηθούν να απλουστεύσει το μάθημά του, χωρίς όμως να θυσιάζει τη επαγγελματική του επάρκεια.

Τον βοηθούν να μεταφέρει την πολύπλοκη ορολογία της Εκθεσης στο επίπεδο των μικρών μαθητών του.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό.

2. Πληρωμή μέσω PayPal.

Το PayPal είναι πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών, με την οποία διεκπεραιώνονται μεταφορές χρημάτων μέσω του Διαδικτύου. Το PayPal χρησιμεύει ως ηλεκτρονική εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές μεθόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν τον προσωπικό σας κωδικό. Απλώς, επιλέξτε Τιμές στο βασικού μενού.
Με το μήνυμα που στέλενετε και την ερώτηση ή της ερωτήσεις που διατυπώνετε, εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα Σεμινάρια Ειδίκευσης ή για ένα Εργαστήριο.

Η συνεργασία μας μπορεί να αρχίσει με μερικά απλά βήματα:

1. Αποκτάτε τον προσωπικό σας κωδικό (sign-up)
2. Εισέρχεστε στη σελίδα με το πρόγραμμα και τις τιμές
3. Σ' αυτή τη σελίδα πιέζετε την επιλογή Συνεργασία Mentorship.

Απαντάμε σε όλα τα μηνύματα!

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που καταχωρίσατε.

Ελέγξτε επίσης αν παραμένει ενεργός ο λογαριασμός σας email. Ορισμένες εταρείες αδρανοποιούν τους λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο σφάλμα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), δεν θα φτάσει ποτέ η απάντησή μας.
Η δημιουργία του προσωπικού σας κωδικού αποτελεί την αρχή της επικοινωνίας μας.

Είναι ένας πολύ απλός τρόπος να μάθετε τις τιμές των Σεμιναρίων Ειδίκευσης και των Εργαστηρίων.

Η συνεργασία μας μπορεί να αρχίσει από τη στιγμή που κάνετε login.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Συνεργασία Mentorship, θα σας στείλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ώστε ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες της συνεργασίας μας.
Θα ήταν αδιακρισία να σας καλέσουμε αμέσως μόλις καταγράψετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό!

Ο αριθμός τηλεφώνου εξασφαλίζει το απόρρητο της επικοινωνίας σας και διασφαλίζει την ταυτότητα σας ως επισκέπτη του ιστότοπου Mentorship.

Αφού δηλώστε την επιθυμία ή την απόφασή σας για τη Συνεργασία Mentorship, θα σας καλέσουμε στο τηλέφωνο που καταχωρίσατε, προκειμένου να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της πρώτης συνάντησης.
Mentorship
Ειδίκευση
Εμπιστοσύνη