Ειδίκευση στην Εκθεση για νέους Φιλολόγους

Για τους νέους Φιλολόγους

Το επιχείρημα και η Έκθεση
Η οργάνωση των επιχειρημάτων στην Εκθεση.
Προοδευτική  προσέγγιση
της Εκθεσης.
Βασικό και Υποστηρικτικό λεξιλόγιο στην Έκθεση.
Ενα από τα πιο ισχυρά όπλα των μαθητών μας.
Εννοιολογικοί χάρτες.
Για την κατανόηση εννοιών
και την οργάνωση των επιχειρημάτων.
Η Σύνταξη στην υπηρεσία
του επιχειρήματος.
Απελευθερώνουμε τον γραπτό λόγο των μαθητών μας.
Γλωσσικά παιχνίδια στην τάξη.
Ιδέες που κάνουν το μάθημά σας διασκεδαστικό!
Ανάλυση των ζητουμένων στα θέματα της Εκθεσης.
Ο μεταφορικός λόγος στην οργάνωση επιχειρημάτων και στην κατανόηση κειμένων.
Η Εκθεση γίνεται δημιουργικός λόγος!
Το επιχείρημα ως τρόπος σκέψης.
Δημιουργικές αναλογίες για την οργάνωση της Εκθεσης  και την κατανόηση εννοιών.

Αποτελεσματικές παρατηρήσεις

Τεχνικές διόρθωσης
της Εκθεσης.
Για  αποτελεσματικές παρατηρήσεις.
Μυστικά για τη γρήγορη διόρθωση των Διαγωνισμάτων.
Πώς αξιοποιούμε τα λάθη των μαθητών μας.
Πρακτική βοήθεια στους μαθητές μας
Τεχνικές συγγραφής Εκθεσης μαζί με τους μαθητές μας.
Πώς βελτιώνουμε τη συνολική βαθμολογία των μαθητών μας στην Εκθεση:
8-13, 13-15, 15-16, 16-17, 17+
Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να δουλέψουν ή να συνεχίσουν την προσπάθεια τους.
Πρότυπα επιτυχίας!
Πολύ καλές εκθέσεις μαθητών σε πολλές θεματικές ενότητες.
Ιδέες για πολύ καλές εκθέσεις από εστιασμένα τμήματα.
Η οργάνωση
Οργάνωση του πίνακα στην τάξη.
Για να έχετε έναν αθόρυβο σύμμαχο στο μάθημά σας.
Οργάνωση του τετραδίου των μαθητών μας.
Για να... ξαναδιαβάσουν τις σημειώσεις μας.
Διαπραγματεύσεις στην τάξη
για τις εργασίες.
Επειδή οι μαθητές μας δεν είναι πάντα τόσο... πρόθυμοι.
Οργάνωση της επανάληψης των θεματικών ενοτήτων στην Εκθεση.
Οργάνωση της επανάληψης των επιχειρημάτων.
Η επανάληψη στην Εκθεση
Mentorship
Ειδίκευση
Εμπιστοσύνη