Ειδίκευση στην Εκθεση για νέους Φιλολόγους

Για τους νέους Φιλολόγους

Διδάσκουμε την Περίληψη συστηματικά
Θεμελιώστε την Περίληψη με οργανωμένες σημειώσεις
Μπορούμε να διδάξουμε την Περίληψη! Ας κάνουμε μια δημιουργική αρχή.
Η θεωρία της Περίληψης.
Πώς οργανώνουμε τις σημειώσεις για τους μαθητές μας.
Τα Αξιώματα της Περίληψης: Βασικές Αρχές που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν
οι μαθητές μας.
Μας ενδιαφέρει ο χρόνος οργάνωσης της Περίληψης.
Ανάγνωση στο... φτερό.
Πώς μπορούν οι μαθητές μας να κατανοήσουν το κείμενο πολύ γρήγορα.
Η συνεκτικότητα στο κείμενο της Περίληψης.
Οι μαθητές μας πρέπει να αναγνωρίζουν τις δύσκολες παραγράφους ενός κειμένου.
Η Θεματική Περίοδος των παραγράφων έχει κάτι να πει για την οργάνωση της Περίληψης...
Τα μυστικά της πρώτης ανάγνωσης του κειμένου
Στρατηγικές της περίληψης:
Διαφορετικές προσεγγίσεις της Περίληψης για όλους τους μαθητές μας.
Πώς μπορούν οι μαθητές μας να εντοπίζουν τις θεματικές περιοχές στο κείμενο.
Ιεράρχηση των φράσεων και περιόδων. Πώς εντοπίζουμε τις σημαντικές φράσεις και περιόδους.
 
Μέθοδοι εντοπισμού των ιδεών του συγγραφέα στο κείμενο.
Οργανώνουμε ένα χρήσιμο λεξιλόγιο για την περίληψη.
Η τεχνική των πλαγιότιτλων.
Τεχνικές εστίασης της προσοχής των μαθητών μας κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειμένου.
Η επαγωγική και η αφαιρετική σκέψη στην Περίληψη.
Οι τεχνικέςυπογράμμισης των σημαντικών σημείων του κειμένου.
Τεχνικές Περίληψης για όλους τους μαθητές μας!
Πώς κάνουμε Περίληψη ενός κειμένου μέσα στην αίθουσα. Μπροστά στους μαθητές μας!
Μέθοδοι εντοπισμού του θέματος ενός κειμένου.
Η ακρίβεια στη διατύπωση του θέματος του κειμένου.
Εντοπίζουμε με ασφάλεια το θέμα του κειμένου
Υποδειγματικές περιλήψεις μαθητών σε όλα τα είδη κειμένων.
Πρότυπα παραγράφων: Εξασφαλίζουν γρήγορη ανάγνωση και αποτελεσματικές λύσεις.
Η επανάληψη στην περίληψη. Χρήσιμες συμβουλές για τους μαθητές μας λίγο πριν τις Εξετάσεις.
Οργανώστε έξυπνα την επανάληψη στην Περίληψη
Mentorship
Ειδίκευση
Εμπιστοσύνη