Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Θεωρία: Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη!

Τα σημαντικότερα κεφάλαια της Θεωρίας

Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου:
Για να μη χάνουν οι μαθητές μας ούτε μισή μονάδα!
Η Λογική για Εμάς τους Φιλολόγους:
Πώς διδάσκουμε τη Λογική και τους Συλλογισμούς στους μαθητές μας.
Ο ρόλος των τεκμηρίων στα κεφάλαια της Θεωρίας της Γ΄ Λυκείου.
Πώς οργανώνουμε το τετράδιο των μαθητών μας.
Για να ξαναδιαβάσουν τις σημειώσεις μας.
Θεματική Περίοδος: η Δομή και η οργάνωσή της.
Ανασκευή επιχειρήματος: Όμορφες αναλογίες για να διδάξουμε ένα δυσνόητο κεφάλαιο.
Εννοιολογικοί χάρτες για αποτελεσματικές απαντήσεις σε δύσκολα κεφάλαια της Θεωρίας.
Πώς κερδίζουμε χρόνο διδάσκοντας τη Θεωρία.

Οργανώνουμε τη διδασκαλία της Θεωρίας

Η στρατηγική για τη διδασκαλία της Θεωρίας.
Παράλληλες Ερωτήσεις.
Για να μην ξεχνούν οι μαθητές μας τη Θεωρία.
Προσαρμόζουμε τη διδασκαλία της Θεωρίας στις γνωστικές ανάγκες κάθε τάξης του Λυκείου και του Γυμνασίου.
Οργανική σύνδεση όλων των ενοτήτων της Θεωρίας στην Γ΄ Λυκείου.
Σύνδεση της Θεωρίας όλων των τάξεων του Λυκείου.

Αποτελεσματική επανάληψη στη Θεωρία

Η επανάληψη στη Θεωρία.
Οργανωμένες σημειώσεις για την επανάληψη της Θεωρίας.
Πώς οι μαθητές μας δεν θα νιώθουν... μοναξιά
στην επανάληψη της Θεωρίας.