Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Ειδίκευση στην 'Εκφραση-'Εκθεση.

Το επιχείρημα στην 'Εκθεση


Ανεξάρτητα από το είδος του κειμένου που γράφουν οι μαθητές μας (άρθρο, επιστολή κτλ), το επιχείρημα καθορίζει την ποιότητα της Έκθεσης (της παραγωγής λόγου) και, τελικά τη συνολική τους βαθμολογία.
Mentorship: Η οργάνωση των επιχειρημάτων στην Εκθεση

Το επιχείρημα γίνεται απλό!

Στα Σεμινάρια Ειδίκευσης και στα Workshops συζητάμε την οργάνωση των επιχειρημάτων.

Και το πιο σημαντικό: προετοιμαζόμαστε για να βοηθήσουμε, με απλό τρόπο, τους μαθητές μας να καταλάβουν πώς να σχεδιάζουν τα δικά τους επιχειρήματα.

Διαφορετικοί τύποι επιχειρημάτων.

Οι μαθητές θα κατανοήσουν τι σημαίνει επιχείρημα και πώς να το οργανώνουν ανάλογα με τα ζητούμενα που συνοδεύουν την εκφώνηση οποιουδήποτε θέματος.

Εναλλακτικές λύσεις.

Επιπλέον, θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να επιλέξουν σε ποια επιχειρήματα θα εμβαθύνουν περισσότερο.

Το επιχείρημα συναντά το λεξιλόγιο.

Η γνώση του επιχειρήματος θα αποτελέσει αφετηρία για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να  πλουτίσουν το Βασικό και το Υποστηρικτικό λεξιλόγιό.

Οι μαθητές σας βελτιώνουν θεαματικά την ποιότητα των κειμένων τους.

Οι παρατηρήσεις σας αποκτούν αξία.

Επομένως, οι παρατηρήσεις σας στις Εκθέσεις διαμορφώνουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας με τους μαθητές σας.


Διδάσκουμε Περίληψη!


Στα Σεμινάρια Ειδίκευσης και στα Εργαστήρια διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας, με πρακτικές λύσεις, να κατανοήσουν τη διαδικασία οργάνωσης μιας επιτυχημένης Περίληψης.
Mentorship: Η διδασκαλία της περίληψης

Το επιχείρημα στην υπηρεσία της Περίληψης.

Δεν πήγε χαμένος ο χρόνος που αφιερώσατε για τη διδασκαλία του επιχειρήματος στην Έκθεση.

Με την καθοδήγησή σας, οι μαθητές μπορούν να διακρίνουν τη μορφή των επιχειρημάτων στις παραγράφους και τις σχέσεις των μερών τους.

Γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει...

Και το πιο σημαντικό: Διαβάζοντας οι μαθητές σας ένα τμήμα μιας παραγράφου, γνωρίζουν τι είναι πιθανόν να ακολουθήσει!

Η ταχύτητα της ανάγνωσης.

Και όταν οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι πιθανό να ακολουθήσει, είναι φυσικό να επιταχύνουν την ανάγνωση του κειμένου.

Με το βλέμμα θα "σαρώνουν" τις ενότητες των παραγράφων.
Τρεις διαφορετικές τεχνικές της Περίληψης.

Οι τρεις (3) διαφορετικές, αλλά συγκλίνουσες, προσεγγίσεις, σας βοηθούν να διδάξετε την Περίληψη ανάλογα με τις δυνατότητες και το επίπεδο των μαθητών σας.

Τεχνικές υπογράμμισης.

Επειδή όλες οι φράσεις δεν είναι ίδιες, θα μάθετε στους μαθητές σας πώς να εντοπίζουν τις περιοχές των παραγράφων που αξίζει να υπογραμμίσουν, ώστε να αντλήσουν τις ιδέες του κειμένου.

Ειδικό πρόγραμμα για την Α΄ Λυκείου.

Αν μάλιστα αρχίσετε τη διδασκαλία της περίληψης στους μαθητές της Α΄ Λυκείου, θα έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήρες πρόγραμμα ειδικών κειμένων και μεθόδων, προσαρμοσμένο στον γνωστικό ορίζοντα της ηλικίας τους.

Ερωτήσεις Θεωρίας


Mentorship: Η διδασκαλία της θεωρίας στην Εκθεση

Μονάδες που χάνονται άδικα

Για να μη χάνουν οι μαθητές μας μονάδες στις ερωτήσεις θεωρίας χωρίς να το συνειδητοποιούν.

Με τη γνώση των "κρυφών" λεπτομερειών τούς ελευθερώνουμε.

Τους προσφέρουμε τη βεβαιότητα της τελικής επιτυχίας!

Αξία στις... λεπτομέρειες.

Απλές γνώσεις, μικρές διαφορές, λεπτές διευκρινίσεις. Χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν τους μαθητές μας να καταλάβουν ότι ακόμη και η μία μονάδα στις εκατό έχει αξία για την εξασφάλιση της επιτυχίας τους! 

Τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Σε μια ερώτηση της θεωρίας, δεν αρκεί να εντοπίσουν οι μαθητές μας τη σωστή απάντηση.

Πρέπει να την οργανώσουν και να τη διατυπώσουν αιτιολογημένη.
Ο χρόνος θέλει ωριμότητα.

Υπάρχουν ερωτήσεις που απαιτούν για την απάντησή τους περισσότερο χρόνο.

Γι' αυτό, μαθαίνουμε στους μαθητές μας πώς να σκέφτονται γρήγορα και να εκτιμούν τη διάρκεια των απαντήσεών τους.

Η ευχάριστη επανάληψη.

Αντιμετωπίζουμε την επιφυλακτική στάση των μαθητών μας απέναντι στην επανάληψη.

Συμμετέχουμε δημιουργικά στην προσπάθειά τους.

Με έξυπνες ερωτήσεις για τη Θεωρία, για την Περίληψη, για τα ζητούμενα της Έκθεσης.