Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Τα προνόμια της Ειδίκευσης.

Mentorship on the fly


Και όταν στο μάθημά σας χρειάζεστε  μια γρήγορη απάντηση;

Αξιοποιήστε τις γνωστές υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων (messanging applications).

Με το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο, φωτογραφίζετε το τμήμα του κειμένου που επιθυμείτε, και το αποστέλλετε.

'Οχι μόνο σωστές αλλά και όμορφες Εκθέσεις

Το συντακτικό υποκείμενο στα κείμενα των μαθητών μας. Ένα ζήτημα που αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα.

Πώς ο γραπτός λόγος των μαθητών μας θα αποκτήσει ρυθμό.

Ο ρόλος των ελλειπτικών προτάσεων στα κείμενα των μαθητών μας.

Για να ελευθερωθούν οι μαθητές μας από το "σύνδρομο  του συντακτικού υποκειμένου".

Βοηθάμε τους μαθητές μας να βελτιώσουν το προσωπικό ύφος των κειμένων τους.

Είδη Προλόγων για τα κείμενα των μαθητών μας.

Πολλά είδη εντυπωσιακών Επιλόγων.

Για αφαιρετική και γόνιμη σκέψη

Απόδοση προφορικού λόγου σε διάγραμμα (σχεδιάγραμμα).

Το δημιουργικό παιχνίδι των αντιθέσεων στη συγκρότηση των επιχειρημάτων και στη διεύρυνση του λεξιλογίου των μαθητών μας.

Τεχνικές οργάνωσης ευέλικτων Διαγραμμάτων (Σχεδιάγραμμάτων) ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε μαθητή μας.

Πώς βοηθάμε τους μαθητές μας να πλουτίσουν το λεξιλόγιό τους

Text-tagging για τη δημιουργία και κατανόηση του Βασικού Λεξιλογίου.

Tag-reading: Αποτελεσματικές συμβουλές ανάγνωσης κειμένων για την οργάνωση του Βασικού Λεξιλογίου.

Text-tagging για τη διαμόρφωση, κατανόηση και δημιουργική χρήση του Υποστηρικτικού Λεξιλογίου.

Πώς θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να δημιουργούν κείμενα που εμπνέουν τον σεβασμό του αναγνώστη.

Πώς θα τους προφυλάξουμε από τις επικίνδυνες συμβουλές όσων τους ωθούν στον βερμπαλισμό.

Πρακτικές λύσεις για γρήγορη επανάληψη της Θεωρίας

Εντυπωσιακές λύσεις με Διαγωνίσματα που σας καταξιώνουν στον χώρο εργασίας σας!

Ο ρόλος των παραγράφων στην Επανάληψη.
Λίγο πριν τις Εξετάσεις!

Ειλικρινείς σχέσεις με τους γονείς

Συμβουλές στους γονείς, όταν μας ρωτούν:

Πώς θα βοηθήσουν οι ίδιοι τα παιδιά στο σπίτι.
Τι πρέπει να διαβάσει το παιδί.

Πώς ενημερώνουμε τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους.

Συνεχής βιβλιογραφική ενημέρωση

Επιλεγμένη αγγλόφωνη βιβλιογραφία, με όλες τις πρωτοπόρες ιδέες στο τομέα της Κειμενογλωσσολογίας.

Πλήρης βιβλιογραφική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σας μεθόδων.

One-to-one-training


Mentorship: One-to-one-training
Μετά το πέρας των Σεμιναρίων Ειδίκευσης, δεν θα νιώσετε ποτέ... μοναξιά.
Βρισκόμαστε στο πλευρό σας με προβληματισμό, με συζήτηση, με απαντήσεις.

Μην ξεχνάτε, άλλωστε, ότι Mentorship σημαίνει διαρκής επικοινωνία.
Σημαίνει εμπιστοσύνη.