'Οροι Χρήσης
του ιστότοπου.

Ο διαδικτυακός τόπος https://www.mentorship.gr ανήκει στον Άρη Γιαβρή.

Πριν περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: η επικοινωνία σας με την Mentorship® συνεπάγεται την αποδοχή τους.

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από τον 'Αρη Γιαβρή, (Σεμινάρια και Εργαστήρια 'Εκφρασης- 'Εκθεσης, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του 'Αρη Γιαβρή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου, και των διεθνών συμβάσεων.

Ο λογότυπος και τα διακριτικά γνωρίσματα αυτού του ιστότοπου αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες της Mentorship και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους αναφορικά με τα εμπορικά σήματα, τη βιομηχανική, την πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

1.  Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται κάθε χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Mentorship για την παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου του δικτυακού τόπου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς δεν επιτρέπονται.

Η Mentorship και οι υπηρεσίες της δεν εκπροσωπούνται από καμιά άλλη εταιρία ή πρόσωπο.

Η Mentorship δεν έχει παραρτήματα, υποκαταστήματα, ή εκπροσώπους σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας ή του εξωτερικού.

2.  Δικαίωμα τροποποίησης

Η Mentorship διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις επικοινωνίας με τους επισκέπτες του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η Mentorship αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για τις τροποποιήσεις αυτές καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσω του ιστότοπου https://www.mentorship.gr

3.  Περιορισμός ευθύνης

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που είναι πιθανόν να προέλθουν από τεχνικά σφάλματα.

1.
Η Mentorship δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη προέρχεται από τεχνικά προβλήματα ή από διακοπή της λειτουργίας των ιστοσελίδων της για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η Mentorship δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν παραλείψεις, αβλεψίες, αστοχίες, ή σφάλματα όσον αφορά την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει στους επισκέπτες της.

3. Η Mentorship ενημερώνει έγκαιρα τους επισκέπτες των ιστοσελίδων της σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των υπηρεσιών της.

4. Η Mentorship δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που είναι πιθανό να παρουσιαστούν στην ψηφιακή συσκευή των επισκεπτών της όταν εισέρχονται στον δικτυακό της τόπο, ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

5. Η Mentorship δεν φέρει καμιά ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, και ιδιαίτερα
μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που παρέχει.

6. Η Mentorship δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που οι επισκέπτες δημοσιοποιήσουν απερίσκεπτα τα προσωπικά τους δεδομένα.

4.  Οι υποχρεώσεις των επισκεπτών

Οι επισκέπτες των ιστοσελίδων της Mentorship αποδέχονται ότι δεν θα τις χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου:

1. Είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό.

2. Συνιστά παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.

3. Δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλου είδους διακρίσεις.

4. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

5. Αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.
Επίσης οι επισκέπτες του ιστότοπου της Mentorship αποδέχονται ότι δεν θα τον χρησιμοποιούν για την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου:

1. Παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

2. Περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή, ή την παρεμπόδιση της λειτουργίας του ιστότοπου.

3. Μπορεί να παρενοχλήσει τους επισκέπτες του ιστότοπου Mentorship με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών.

5.  Ανεπιφύλακτη Αποδοχή

Η επίσκεψη σ' αυτό τον διαδικτυακό τόπο και η συνεργασία με την Mentorship προϋποθέτουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων.