Αρης Γιαβρής - Σεμινάρια Εκφρασης-Εκθεσης στους νέους Φιλολόγους

Για τους νέους Φιλολόγους

Προστασία του προσωπικού απορρήτου
Οργανώσαμε τη σελίδα Προστασίας του Προσωπικού σας Απορρήτου με σκοπό να γνωρίσετε τις αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η επικοινωνία και η συνεργασία σας
με την Mentorship.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί.
1. Εισαγωγή

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή του χρήστη (user) έχει εξαιρετική σημασία για εμάς.

Η ακόλουθη πολιτική απορρήτου περιγράφει τους τύπους των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται από τον ιστότοπο www.mentorship.gr και πώς αυτά χρησιμοποιούνται.
Η πολιτική αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει κάθε φορά. Ο www.mentorship.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής
των όρων, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
6.3 Aπενεργοποίηση των cookies (how to disable cookies)

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, χρησιμοποιήστε τις επιλογές του φυλλομετρητή (browser) σας.
Αν επιθυμείτε λεπτομερείς οδηγίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα cookies είναι απαραίτητα, για να συνδεθείτε ως χρήστης ή επισκέπτης (user) και για να δημιουργήσετε λογαριασμό Mentorship.

7. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να θυμάστε ότι:

1. Η PayPal δεν ζητά μέσω email να αλλάξετε τους κωδικούς σας!

2. Αν λάβετε οποιοδήποτε μη αναγνωρίσιμο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο οποίο σας ζητούν να καταγράψετε ή να αλλάξετε τους κωδικούς σας, μπορείτε απλώς να το διαγράψετε.

3. Η Mentorship ΔΕΝ θα ζητήσει ποτέ τραπεζικούς κωδικούς ή τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού!
5. Επικοινωνία

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά
με την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail από τη σελίδα: Επικοινωνία (στο βασικό μενού και στην κάτω πλευρά των ιστοσελίδων).

6. Μη προσωπικά δεδομένα

Εάν δεν επιλέξετε να εγγραφείτε ως χρήστης, ο www.mentorship.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο τα ακόλουθα “μη-προσωπικά” δεδομένα:

6.1 Αρχεία καταγραφής (log files)

Όπως πολλές άλλες ιστοσελίδες, ο δικτυακός τόπος  www.mentorship.gr κάνει χρήση
των αρχείων καταγραφής (log files). Οι πληροφορίες στο εσωτερικό των αρχείων καταγραφής περιλαμβάνουν: Internet Protocol (IP), τον τύπο του browser, τον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ (ISP), ημερομηνία και ώρα εισόδου στις σελίδες και εξόδου από αυτές, καθώς και τον αριθμό των κλικ, προκειμένου να αναλύσει την επισκεψιμότητα του site.

6.2 Cookies

Ο  www.mentorship.gr κάνει χρήση cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά
με τις προτιμήσεις των επισκεπτών στις διάφορες σελίδες του. Τα cookies είναι απαραίτητα
για να συνδεθείτε ως χρήστης (user).
3. Αποκλειστικά για καθηγήτριες και καθηγητές-Φιλολόγους!

Ο ιστότοπος  www.mentorship.gr απευθύνεται αποκλειστικά σε καθηγήτριες και καθηγητές-Φιλολόγους! Αποστέλλοντας, επομένως, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), το όνομα και
το επώνυμό σας, συμφωνείτε ότι:

1. Είστε άνω των 21 ετών.
2. Έχετε πτυχίο Φιλολογίας ή άλλης συναφούς Πανεπιστημιακής Σχολής, ή
3. Φοιτάτε σε τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ο www.mentorship.gr δεν αποκαλύπτει ποτέ σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή των προσώπων που αξιοποιούν τις υπηρεσίες του, παρά μόνο κατόπιν εντολής αρμόδιων Δικαστικών αρχών. Κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει οριστικά
τα δεδομένα του.
2. Αναλυτικά

Πρακτικά, ο διαδικτυακός τόπος  www.mentorship.gr δεν συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, παρά μόνο στην περίπτωση που δημιουργούν λογαριασμό (με τη συγκατάθεσή τους) ως χρήστες, με σκοπό να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

Στην περίπτωση αυτή τα απαιτούμενα στοιχεία είναι:

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
Το όνομα
Το επώνυμο
Η διεύθυνση
Η πόλη διαμονής
Ο Ταχυδρομικός Κώδικας
Το τηλέφωνο
Η περιοχή ή συνοικία
4. Εγκυρότητα των δεδομένων

Μην ξεχνάτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την εγκυρότητα
των δεδομένων που γράφετε.

Ανακριβή δεδομένα θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνετε και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας.

Γι' αυτό, σε περίπτωση που στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) αναγράφεται όνομα ή επώνυμο το οποίο δεν συμφωνεί με το όνομα και το επώνυμο που δηλώθηκαν στη φόρμα της Συμμετοχής, ο ιστότοπος www.mentorship.gr δεν θα απαντήσει.
Mentorship
Ειδίκευση
Εμπιστοσύνη