Αρης Γιαβρής - Σεμινάρια Εκφρασης-Εκθεσης στους νέους Φιλολόγους

Για τους νέους Φιλολόγους

Κάλυψη Mentorship
Σύμφωνα με τον αρχαιοελληνικό μύθο, Μέντωρ είναι το όνομα του προσώπου στο οποίο ο Οδυσσέας εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του γιου του,  Τηλέμαχου, πριν ξεκινήσει για τον Τρωικό Πόλεμο. Ο Μέντωρ όμως ήταν και σύμβουλος του Οδυσσέα. Η θεά Αθηνά μάλιστα έπαιρνε συχνά τη μορφή του Μέντορα προκειμένου να συμβουλεύσει τον Οδυσσέα.

Σήμερα, με τη λέξη "Μέντωρ" συμβολίζουμε τον αξιόπιστο σύμβουλο, τον υπομονετικό δάσκαλο, και τον έντιμο συμπαραστάτη.
Ο Μέντωρ
Mentorship
Ειδίκευση
Εμπιστοσύνη